Haberler

MN Kardiyoloji

Covid-19: Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) Kalite Standartları Bildirisi

https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/

Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikar olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerinin yeterli titizlikte yerine getirilmediği ve düşük kalitedeki makale örnekleri de maalesef giderek artan oranda dikkati çekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak, uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir. 

İlgili bildiriye https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ web adresinden ulaşılabilir.

GERİ DÖN