Yayın Politikası

MN Kardiyoloji

GENEL YAYIN POLİTİKALARI

Amaç ve Kapsam

MN Kardiyoloji dergisi; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi ve kalbi ilgilendiren göğüs hastalıkları alanlarında, orijinal klinik ve laboratuvar araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunuları, orijinal görüntü ve editöre mektup çalışmalarını kapsar. Çok çeşitli hakemli makaleler yayınlanır ve otorite sahibi bir ekip tarafından düzenlenir.

Ana Özellikler:

  • Yılda dört sayı
  • Yayın dili Türkçedir
  • Açık Erişim
  • Alt uzmanlık bölümlerine ayrılmıştır
  • Seçkin yayın kurulu
  • Çift kör hakemlik süreci
  • Dergi elektronik olarak Yayım yapmaktadır

 Sınırlamalar ve iade edilen başvurular

MN Kardiyoloji  dergisinde orijinal, hakemli deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, orijinal görünrtü ve Editöre mektuplar yayınlamaktadır. Yayınlanmak üzere kabul edilen bildirilerin özgünlük, öncelik, bilimsellik ve güncellik kriterlerinin tamamının sağlanması gerekmektedir. Mevcut alana yeni bilgiler ekleyen ve okuyucular için ilginç hale getirme şansına sahip olan tüm makaleler inceleme için kabul edilecektir.

Editörler, makalenin yayına uygun olmadığını düşünürlerse, makaleyi incelemeden yazara geri gönderir.

Yayın sıklığı

MN Kardiyoloji dergisi, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olarak yayınlar.

Yayın dili

MN Kardiyoloji dergisi Yalnızca Türkçe olarak olarak yayınlar. Yazılar dil açısından açık ve öz olmalıdır. Ayrıca dili, gramer kurallarına uymalı, bilimsel literatür ve yazmalar sade ve anlaşılır olmalıdır.

Açık erişim politikası

MN Kardiyoloji dergisi, açık erişim ve basılı olarak yayınlanır, herkesin okuması ve (üyelik kaydıyla) indirmesi ücretsizdir. Yazara ve kaynağa yapılan atıflara itibar edilirse makaleler herkes tarafından yapıcı bir şekilde kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin almaya gerek yoktur. Bu derginin makalelerine arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlar aracılığıyla erişilebilir.

MN Kardiyoloji dergisi , bilim insanlarına, akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere, çalışmalarını desteklemek için yayınlayabilecekleri Açık Erişim platformu sağlar. 

MN Kardiyoloji, tüm makaleleri Creative Commons Atıf 4.0 Lisansı (CC BY 4.0) altında yayınlar. Bu lisans, tüm taraflara, bu dergide yayınlanan tüm makaleleri, verileri, şekilleri ve ek dosyaları, arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlarda kaynak göstermek koşuluyla kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkı verir. Açık erişim, disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle MN Kardiyoloji, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sağlayarak kendi alanına katkıda bulunur. MN Kardiyoloji , kitaplıkların makale içeriklerini katalog kayıtlarına dahil etmelerini önerir.

MN Kardiyoloji makale yayını için herhangi bir ücret talep etmediğinden ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmediğinden, tek gelir kaynağı reklam ve dergi ücretleridir. MN Kardiyoloji dergisinde yayınlanan yazıların bazı mali yükümlülükleri yazarlarına aittir. İntihal tespiti, düzen ve, referanslar, atıf ve atıf kontrolünden kaynaklanan tüm masraflar yazar(lar)ın sorumluluğundadır.

Gizlilik bildirimi

Yazarlar, MN Kardiyolojoji  dergisi tarafından istenen bilgileri göndererek tüm kişisel bilgilerin sisteme verilmesine izin verirler. MN Kardiyoloji, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin gizliliği açısından size güven ve güven sağlamaya kararlıdır. MN Kardiyoloji’ye  e-posta adresinizi verdikten sonra, dergi ve yaklaşan etkinlikler hakkında periyodik e-postalar veya bildirimler alabilirsiniz.

Her türlü kişisel bilgi münhasıran bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, iddialara karşı savunma hakları, yasa dışı faaliyetlerden korunma vb. yasal durumlardır.

Arşivleme

MN Kardiyoloji dergisinde  yayınlanan tüm sayılar, bunlara ulaşmak için açık erişim ile pdf formatlarında web sitemizde listelenecektir. Ayrıca ULAKBİM sunucularında pdf formatında saklanan dergilere TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veritabanları üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Soyutlama ve indeksleme

MN Kardiyoloji dergisi makaleleri aşağıdaki akademik veri tabanlarında/kaynaklarda yer almaktadır:
TÜBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Veritabanı (ULAKBİM Tıp Veri Tabanı [Türk Tıp Dizini]),

Google Akademik,

Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Günü,

EBSCO

Sponsorluk ve reklam / Gelir kaynağı

 MN kardiyoloji dergisinin bütünlüğünü korumak için herhangi bir sponsorluk sunmamaktadır. Öte yandan, reklamcılık hakkında bilgi almak veya medya paketi talep etmek için lütfen kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr ile temasa geçin geçin.

MN Kardiyoloji dergisi, profesyonel olarak kullanıcıların ilgisini çeken ürün ve hizmetler için reklam kabul etmektedir. MN Kardiyoloji dergisinin gelir kaynakları  alınan ilan ve dergi abone ücretleridir.

Derginin basılı versiyonuna, web sayfasına ilan vermek ve abone olamak isteyen kişi ve kurumların kardiyoloji@medicalnetwork.com.tr adresine veya : +90 212 230 27 68 telefon üzerinden iletişime geçmeleri beklenmektedir..

MN Kardiyoloji dergisi makale gönderme, inceleme, işleme ve yayınlama için herhangi bir ücret talep etmez.

Telif hakkı bildirimi

MN Kardiyoloji dergisinde yayınlanan tüm makaleler " Creative Commons Atıf 4.0 Lisansı (CC BY 4.0)" ile lisanslanmıştır. Bu lisans, tüm taraflara, bu dergide yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, şekilleri ve ek dosyaları veri madenciliği, arama motorları, web siteleri, bloglar ve diğer dijital platformlarda kaynak göstermek koşuluyla kopyalama, paylaşma ve yeniden dağıtma hakkını verir.

Yayın için sunulan yazılar, (gerekli inceleme ve eleştiri aşamalarından geçerek kabul edilip) yayınlandıktan sonra her türlü yayın hakkı Medical Network’a aittir.

Yazı değerlendirme süreci

Gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın Kurulu  tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Yazarlara hızlı yanıt vermek amacıyla (genellikle 10 gün içinde) dış hakem değerlendirmesine gönderilir ve hakemlerden 30-60 gün içinde cevap vermeleri istenir.

MN Kardiyoloji dergisinde  yayınlanan tüm araştırma makaleleri ve diğer makale türlerinin çoğu, kapsamlı bir uzman incelemesinden geçer.  Ayrıca MN Kardiyoloji dergisinde çift-kör inceleme kullanır, Yazıların değerlendirme süresince yazarlar hakemleri bilmez, hakemler yazarları bilmez.

Makale için;  bir Bilimsel Editöre atanırsa, araştırmanın bilimsel kalitesini ve önemini sağlamak için genellikle en az iki dış hakemden değerlendirme alınır. Editörler, hakemlerin raporlarına dayanarak bir karar vererek ve yazarlara, yazılarıyla ilgili editoryal kararla birlikte değerlendirmelerin sonucunu bildirir.

Editörün kararının bildirilmesi ve revizyon talepleri de dahil olmak üzere tüm yazışmalar e-posta yoluyla yapılır.

Çıkar Çatışmaları, Uygunsuz Eylemler ve etik kurul onayı ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere MN Kardiyoloji dergisinin tüm politikaları; sonuçları mesleki toplum toplantılarında sunulanlar da dahil olmak üzere gönderilen tüm makaleler için geçerlidir.

Sorumlu yazar

Burada açıklanan tüm yazarlık koşullarını yerine getirdiğini doğrulamalıdır. Sorumlu yazar, makale gönderimi, hakem değerlendirmesi ve yayın süreci sırasında dergiyle iletişimden birincil sorumluluğu alan tek kişidir ve yazarlık, etik kurul onayı, klinikle ilgili ayrıntıların sağlanması gibi derginin tüm idari gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlar.

Sorumlu yazar, editoryal sorgulara zamanında yanıt verebilmek için gönderim ve hakem değerlendirmesi süreci boyunca erişilebilir olmalıdır, ve yayından sonra, çalışmaya yönelik eleştirilere yanıt vermek ve yayından sonra makaleyle ilgili soruların ortaya çıkması durumunda, veri veya ek bilgi için dergiden gelen herhangi bir taleple işbirliği yapmak için erişilebilir olmalıdır. 

Yazarlık kriterlerini karşılamayan tüm katkıda bulunanlar (Yazar Olmayan Katkıda Bulunanlar ) “Teşekkürler” bölümünde listelenmelidir.

 


 

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Kardiyoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Kardiyoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Kardiyoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.