MN Kardiyoloji Cilt: 26 Sayı: 4 2019 (MN Cardiology Volume: 26 No: 4 2019)

Konferans Raporu: Uçuş Sırasında Ani Kalp Durması

Mutlu VURAL, Ahmet Kenan TÜRKDOĞAN, Deniz AYBEY, Nevzat ALKAN