Proje Yayınlar

MN Kardiyoloji

Lup Dup Kalp Koruma Bülteni

EDİTÖR Prof.Dr. Sadi GÜLEÇ

KONUK YAZAR Prof.Dr. Mehmet UNGAN

Lup Dup Kalp Koruma Bülteni ARALIK 2014 Aile Hekimliği Özel Sayısı

Tabi ki üniversitede yaşayan bir kardiyolog için uzaktan konuşmak kolay ama aile hekimlerimiz çalışma ortamlarında bunu yapabilecek istek, bilgi, zaman ve araç-gereç donanımına sahipler mi sorusunu da camiayı iyi tanıyan kişilere sormakta fayda var. İşte biz de öyle yaptık ve aile hekimlerinin hipertansiyon tanı ve tedavisindeki yerini tartışmak üzere Prof.Dr. Mehmet UNGAN’ı konuk etmeye karar verdik. O da sağ olsun bizi kırmadı.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Kardiyoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Kardiyoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Kardiyoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.